Voorzitter

Vacant

Vice-Voorzitter

R. Onstwedder

tel: 0599-615072

Secretaris

H. van der Heide

tel: 0599-332534

pzv-dekanaalstreek@outlook.com

Penningmeester

H. Willemse

tel: 0599-413936

Contributierekening: NL31 ABNA 043.96.32.811

Rondzendverkeer/ledenadministratie:

H. Apperlo

tel: 06-28164666

Rondzendrekening: NL42 ABNA 050.35.21.469

Algemeen bestuurslid/mini-veilingen:

K. Jansen 

tel:06-13108720

Kavels voor de mini-veiling kunt u op de clubavond

inleveren of na telefonische afspraak.

CONTACT:
Correspondentieadres: Platanenhage 14, 9501 ZS  Stadskanaal