Agenda 2023-2024

Agenda bijeenkomsten postzegelvereniging De Kanaalstreek.

Mocht u in uw kennissenkring nog iemand kennen, die postzegels verzamelt en nog geen lid is van onze vereniging, neem hem of haar dan geheel vrijblijvend mee naar onze gezellige clubavond. Ook dit nieuwe seizoen hebben we weer onze actie: GRATIS LID tot 1 januari 2025.

Dinsdag 16 januari 2024

We starten het nieuwe jaar met een heel interessante beamerlezing. Op dinsdag 16 januari zal de heer Ernst Flentge uit Haren – voorzitter van de Filatelistenvereniging Groningen – deze avond een werkelijk schitterende lezing verzorgen, die ook voor leden – die geen poststukken verzamelen – uitermate interessant is.

De titel van deze lezing spreekt alleen al tot de verbeelding: “Voor een briefkaart op de eerste rang”. Het komt er in deze lezing op neer, dat Post NL op diverse manieren wordt bedonderd. Wij, als verzamelaars, frankeren keurig onze brieven op de voorgeschreven tarieven. Maar er is toch ook een bepaalde groep mensen, die daar anders over denkt en hun post frankeren met o.a. spaarzegels van Albert Heijn of andere grootgrutters, maar ook ongeldige zegels of zelfs kindertekeningen.

Vanaf 1900 krijgt u een scala aan rariteiten te zien. Het bestuur adviseert u dan ook om deze clubavond beslist bij te wonen.

Dinsdag 20 februari 2024

Het grootste filatelistische evenement van het seizoen staat weer op het programma, nl. de grote JAARLIJKSE CLUBVEILING. Onze verenigingsveiling heeft in de afgelopen jaren een grote reputatie opgebouwd, ook bij onze zusterverenigingen en het resultaat daarvan is veel leden, die de clubavond bezoeken en vooral veel verkochte kavels.

Ons advies luidt: HOUD DEZE AVOND VRIJ!!! Noteer alvast deze datum in uw agenda. Voor meer informatie omtrent onze clubveiling, zie elders in ons clubblad het artikel van de veilingmeester.

Dinsdag 19 maart 2024

Op het programma staat deze avond de ALGEMENE LEDENVERGADERING, een clubavond, die eigenlijk niemand mag missen! Het reilen en zeilen van uw vereniging komt deze avond uitvoerig aan de orde.

Tevens vindt deze avond weer de grote GRATIS VERLOTING plaats met vele fraaie postzegelprijzen. Neem daarom uw genummerde bonnetjes mee, die u op iedere clubavond krijgt.

Na de pauze volgt nog de miniveiling van Klaas Jansen en bestaat nog de mogelijkheid om te ruilen of zo maar een lekkere gehaktbal van Melle te eten!

Dinsdag 16 april 2024

Op de clubavond van dinsdag 16 april wordt uw filatelistische kennis weer getoetst door middel van leuke vragen op postzegelgebied. Ons clublid Douwe Jan Dijkstra zal middels een beamerpresentatie als quizmaster fungeren. Voor de “knapste koppen” zijn er weer mooie postzegelprijzen te winnen. Uiteraard kunt u uw verzameling nog uitbreiden met interessante kavels uit de miniveiling.

Dinsdag 21 mei 2024

De laatste clubavond op dinsdag 21 mei staat zoals gewoonlijk in het teken van evaluatie van het afgelopen seizoen. Vóór de pauze verzorgt Klaas Jansen de miniveiling en na de pauze spelen we nog een paar spelletjes Bingo om mooie postzegelprijzen.