Beste leden,  oktober, november en december geen clubavond.

Coronatijd. Al ruim een half jaar heeft het Covid-19 virus ons in de tang. We dachten de eerste golf redelijk goed door gekomen te zijn als je het afzet naar andere landen.Ja, we moesten begin dit jaar tot aan mei wel onze clubavonden afzeggen en verschillende beurzen konden we niet meer bezoeken omdat die ook afgeblazen waren. Teveel mensen op één plek kon en kan niet. En zo kunnen we persoonlijk allemaal wel dingen opnoemen die het virus ons aan banden doet leggen.

Maar dat heeft ondergetekende niet weerhouden om met het “postzegelen” bezig te zijn. Het heeft mij veel tijd opgeleverd om het een en ander op te ruimen. Ook heb ik veel tijd gehad om met bepaalde onderdelen van mijn verzameling bezig te zijn. Zo ben ik veel bezig geweest om Nederlandse stempels te vergaren en in een album op te bergen. Wat kom je prachtige plaatsnamen, gehuchten en postagentschappen tegen waar je veelal nog nooit van gehoord hebt. Topografische kennis doe je zeker op met het verzamelen van stempels op postzegels.

Eigenlijk is postzegels verzamelen een hobby die nooit eindigt. Of je hebt een verzameling compleet en je pakt daarna weer een ander element van het postzegels verzamelen op. Leuk!  We zijn inmiddels wel klaar met Corona, maar let wel, Corona is nog niet klaar met ons is een veel gehoorde kreet op de radio en tv.We zitten inmiddels in een tweede golf die behoorlijk heftig in onze samenleving aan het huishouden is. Welke regels gaan en moeten we toepassen. Waar moeten we om denken en waar kunnen we wat makkelijker mee omgaan. We hebben als postzegelvereniging “De Kanaalstreek” voor het seizoen 2020-2021 wel onze 1e clubavond kunnen organiseren, onder strikte regels. Als bestuur kijken we terug op een geslaagde avond. Wel waren er een paar kleine puntjes die, als er een vervolg zou komen, aanpassingen behoeven.

Afgelopen week hebben we als bestuur de 1e clubavond geëvalueerd en ook gekeken, aan de hand van de nieuwste feiten omtrent het Coronavirus, wat gaan we met de komende clubavonden doen. Moeten we deze door laten gaan en alle risico’s die dit met zich meebrengt niet willen zien? Of alle risico’s vermijden en voor dit jaar 2020 geen clubavonden meer organiseren? Verantwoordelijkheid t.a.v. het Coronavirus nemen en tonen? Het bestuur heeft gemeend het laatste te moeten doen. Vooral om het gegeven dat zoals het nu is, er niet meer dan 30 mensen in een zaal mogen zijn. Want wie mogen er dan wel een clubavond bezoeken en wie niet. Naar ons idee kun je zoiets niet goed organiseren zonder iemand niet tegen de schenen te schoppen.

Concreet: oktober, november en december geen clubavond.

Concreet: 7 november 2020 geen beurs in De Rank aan de Oosterkade.

Wat wel gaat gebeuren is dat er in december weer een Kerstnummer van ons clubblad gaat verschijnen. Ruud Onstwedder is op dit moment weer druk bezig om weer een zeer leuke Topografische quiz in elkaar te zetten waar we de lange winteravonden onze kennis weer op kunnen loslaten. Er zijn hele mooie postzegelprijzen te winnen. Dus ga de uitdaging aan. 

Ook het rondzendverkeer zal “gewoon” door gaan, wel met in het achterhoofd: alles onder voorbehoud. Mochten er ontwikkelingen zijn die maken dat ook dat gestopt moet worden dan zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld. Daar er geen gelegenheid is om op de clubavonden de rondzendkistjes te ruilen, neem dan contact op met Rondzendcommissaris Henri Apperlo. Rondzendkistjes zijn bij hem thuis te wisselen door de sectiehoofden. Voor de leden die nog niet mee doen aan het Rondzendverkeer: het is geheel vrijblijvend en u heeft thuis in alle rust de tijd om leuke aanvullingen te verkrijgen voor uw verzameling. Dit kan een welkome tijdverdrijving zijn nu we geen clubavonden meer hebben de komende tijd. Neem voor info of meedoen contact op met Henri Apperlo. 

Wat betreft de grote veiling die op 20 oktober gehouden zou worden, deze wordt doorgeschoven naar maart 2021. Om deze reden kunt u dit seizoen geen kavels in leveren voor de grote veiling.

Recent is de site van Postzegelvereniging “De Kanaalstreek” vernieuwd. Gaande dit seizoen willen we hier steeds meer inhoud aan geven zodat de site weer helemaal “up to date” is. Neem gerust een kijkje en wij als bestuur zullen u ook zoveel mogelijk via deze site op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die er gaande zijn en die voor u van belang zijn.

Kijk op: www.pzvdekanaalstreek.nl

Als jullie als leden ideeën of suggesties hebben laat het ons horen/weten en misschien kunnen we hiervan iets in uitvoering brengen. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur:

Henri Apperlo

Dinsdag 19 januari 2021

We starten de tweede helft van het postzegelseizoen met een leuke beamerlezing met als titel: “Posthistorie op de ansichtkaart”. Ook nu weer zal de presentatie worden verzorgd door ons clublid Douwe Jan Dijkstra uit Veendam – voorzitter van de Filatelistenvereniging “Veendam & Omstreken”.

U krijgt weer diverse ansichtkaarten en prentbriefkaarten te zien van de achterkant, die allemaal een eigen verhaal vertellen. Weer heel veel interessante frankeringen, met portbelaste ansichtkaarten, bijzondere afstempelingen en zeldzame bestemmingen. Al met al een lezing, die u aangenaam bezig zal houden. Een interessante clubavond, die u eigenlijk niet mag missen. Voor de aanwinsten van uw verzameling is er nog de miniveiling met ook nu weer veel leuke kavels.

Dinsdag 16 februari 2021

Het bestuur vraagt speciaal uw aandacht voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 februari. Een clubavond, die eigenlijk niemand mag missen. Deze avond zal ondermeer ter sprake komen, hoe de vacature van voorzitter van onze vereniging ingevuld kan worden. Verder worden deze avond de verschillende jaarverslagen besproken, alsmede de bestuursverkiezingen.

Tevens vindt deze avond weer de grote GRATIS VERLOTING plaats met vele fraaie postzegelprijzen. Neem daarom uw bonnetjes (nummers) mee, die u op iedere clubavond krijgt. Deze jaarvergadering wordt besloten met de maandelijkse miniveiling. Voor het overige is er nog volop gelegenheid om te ruilen. Neem daarom uw ruilboeken mee!

Dinsdag 16 maart 2021

Op het programma staat deze avond de grote JAARLIJKSE CLUBVEILING met allemaal kavels van eigen leden. Aangezien de grote veiling van maart 2020 geen doorgang kon vinden en verschoven moest worden, zal het deze keer een veiling zijn in afgeslankte vorm. Voor deze veiling zullen niet meer dan 200 kavels ingeleverd kunnen worden. Aan de inzenders het verzoek om hier rekening mee te houden.

Mocht onverhoopt de grote clubveiling in oktober door de Corona-crisis ook geen doorgang kunnen vinden, dan zal deze veiling worden doorgeschoven naar de clubavond van deze avond. Uiteraard kunnen voor deze clubveiling dan geen kavels worden ingeleverd. Allemaal een beetje problematisch, maar het is nu eenmaal niet anders. Op de clubavonden zult u zoveel mogelijk over de gang van zaken worden geïnformeerd.

 

Dinsdag 20 april 2021

De clubavond van dinsdag 20 april 2021 staat weer in het teken van een postzegelkwis, beter bekend als “filatelistisch eindexamen”. Deze keer zal de kwis worden verzorgd door Henri Apperlo. Het wordt een kwis met verrassend leuke vragen op postzegelgebied. Voor de knapste koppen ligt er een leuke postzegelprijs gereed. Uiteraard is een clubavond niet compleet zonder de miniveiling met aansluitend nog gelegenheid tot onderling ruilen. Allemaal komen dus!

Dinsdag 18 mei 2021

De laatste avond van dit seizoen staat bekend als evaluatie van het afgelopen seizoen. Dit keer zal dat ongetwijfeld te maken hebben met de gevolgen van de Corona-crisis van onze vereniging. Het bestuur hoopt in ieder geval, dat u in het afgelopen seizoen veel plezier en ontspanning hebt kunnen vinden in onze mooie postzegelhobby. Vóór de pauze volgt nog de door Klaas Jansen samengestelde miniveiling en na de pauze gaan we met elkaar nog even enkele spelletjes Bingo doen om mooie postzegelprijzen.Het programma is voor dit seizoen meer dan ooit ONDER VOORBEHOUD samengesteld. Over het al dan niet doorgaan van onze clubavonden zult u tijdig worden geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Henk van der Heide, tel. 0599-332534 of via email: pzv-dekanaalstreek@outlook.com