Agenda 2023-2024

Agenda bijeenkomsten postzegelvereniging De Kanaalstreek.

Dinsdag 19 september 2023

Het nieuwe postzegelseizoen van onze vereniging gaat op dinsdag 19 september weer van start met de eerste clubavond in zaal “De Eendracht” achter de Protestantse kerk aan de Poststraat in Stadskanaal.

Vanaf 19.00 uur bent u weer van harte welkom om onderling te ruilen. Op deze eerste clubavond is daar weer ruimschoots de gelegenheid voor. Uiteraard kunt u dan de kavels van onze populaire miniveiling bezichtigen. Ook dit seizoen weer samengesteld door Klaas Jansen met vooral leuke kavels voor elk-wat-wils.

Na de pauze volgt nog een clubverloting met diverse mooie postzegelprijzen t.b.v. onze verenigingskas.

Mocht u in uw kennissenkring nog iemand kennen, die postzegels verzamelt en nog geen lid is van onze vereniging, neem hem of haar dan geheel vrijblijvend mee naar onze gezellige clubavond. Ook dit nieuwe seizoen hebben we weer onze actie: GRATIS LID tot 1 januari 2024.

Dinsdag 17 oktober 2023

De clubavond van dinsdag 17 oktober zal geheel in het teken staan van ruilen. De leden worden er dan ook op gewezen deze avond vooral hun ruilboeken mee te nemen. Vóór de pauze zal Klaas Jansen een extra grote miniveiling houden met ook nu weer veel interessante kavels.

Als extra attractie is er deze avond een gratis verloting met mooie postzegelprijzen. Dus alle reden om de ruilboeken uit de kast te halen en naar “De Eendracht” te gaan.

Zaterdag 4 november 2023

Op zaterdag 4 november a.s. organiseert onze vereniging weer een GROTE VERZAMELBEURS in zaal “De Rank” naast de Oosterkade-kerk bij de Buinermondse brug in Stadskanaal. Onze jaarlijkse postzegelbeurs wordt ook deze keer weer opgeluisterd met enkele handelaren in ansichtkaarten om deze beurs aantrekkelijker te maken voor andere verzamelaars.Voor dit grootste filatelistische evenement van Noordoost Groningen hebben weer een groot aantal semi-handelaren hun medewerking toegezegd.

Bij zaal “De Rank” is zowel vóór als achter het gebouw ruime parkeergelegenheid. De beurs is geopend van 9.30 tot 15.00 uur. In zaal “De Rank” zijn diverse snacks te verkrijgen, zoals soep, broodje kroket, gehaktbal, thee, koffie, frisdrank, enz.

De toegang tot onze postzegelbeurs is geheel gratis.

Dinsdag 21 november 2023

Voor de clubavond van dinsdag 21 november staan weer een tweetal leuke postzegel-onderdelen op het programma.

Na de pauze zal ons clublid David Roosjen ons aangenaam bezig houden met een schitterende lezing over IJsland, een land met vele natuurlijke verrassingen. Al met al een lezing, die zeer beslist de moeite waard is om bij te wonen! Alvorens het zover is zal Klaas Jansen vóór rust de miniveiling presenteren met weer leuke kavels voor uw verzameling.

Dinsdag 12 december 2023

De maand december is de maand van gezelligheid en daarom organiseert het bestuur op dinsdag 12 december per traditie weer onze zeer gezellige KERSTBINGO. Ook nu weer zijn er zeer fraaie prijzen te winnen, zoals o.a. heerlijke Kerstrollades (slagerij Smit) en mooie vaste planten (Alders Bloemencentrum).

Vanaf 19.00 uur is zaal “De Eendracht” reeds open voor onderling ruilen en kunt u de kavels van de miniveiling bezichtigen.

Vóór de pauze houden we de miniveiling en na de pauze volgt de Kerstbingo. LET OP!!! Deze clubavond in december is nu de 2e dinsdag van de maand en NIET zoals gewoonlijk de 3e dinsdag – dit in verband met het Kerstfeest van diverse basisscholen in “De Eendracht”.

Dinsdag 16 januari 2024

We starten het nieuwe jaar met een heel interessante beamerlezing. Op dinsdag 16 januari zal de heer Ernst Flentge uit Haren – voorzitter van de Filatelistenvereniging Groningen – deze avond een werkelijk schitterende lezing verzorgen, die ook voor leden – die geen poststukken verzamelen – uitermate interessant is.

De titel van deze lezing spreekt alleen al tot de verbeelding: “Voor een briefkaart op de eerste rang”. Het komt er in deze lezing op neer, dat Post NL op diverse manieren wordt bedonderd. Wij, als verzamelaars, frankeren keurig onze brieven op de voorgeschreven tarieven. Maar er is toch ook een bepaalde groep mensen, die daar anders over denkt en hun post frankeren met o.a. spaarzegels van Albert Heijn of andere grootgrutters, maar ook ongeldige zegels of zelfs kindertekeningen.

Vanaf 1900 krijgt u een scala aan rariteiten te zien. Het bestuur adviseert u dan ook om deze clubavond beslist bij te wonen.

Dinsdag 20 februari 2024

Het grootste filatelistische evenement van het seizoen staat weer op het programma, nl. de grote JAARLIJKSE CLUBVEILING. Onze verenigingsveiling heeft in de afgelopen jaren een grote reputatie opgebouwd, ook bij onze zusterverenigingen en het resultaat daarvan is veel leden, die de clubavond bezoeken en vooral veel verkochte kavels.

Ons advies luidt: HOUD DEZE AVOND VRIJ!!! Noteer alvast deze datum in uw agenda. Voor meer informatie omtrent onze clubveiling, zie elders in ons clubblad het artikel van de veilingmeester.

Dinsdag 19 maart 2024

Op het programma staat deze avond de ALGEMENE LEDENVERGADERING, een clubavond, die eigenlijk niemand mag missen! Het reilen en zeilen van uw vereniging komt deze avond uitvoerig aan de orde.

Tevens vindt deze avond weer de grote GRATIS VERLOTING plaats met vele fraaie postzegelprijzen. Neem daarom uw genummerde bonnetjes mee, die u op iedere clubavond krijgt.

Na de pauze volgt nog de miniveiling van Klaas Jansen en bestaat nog de mogelijkheid om te ruilen of zo maar een lekkere gehaktbal van Melle te eten!

Dinsdag 16 april 2024

Op de clubavond van dinsdag 16 april wordt uw filatelistische kennis weer getoetst door middel van leuke vragen op postzegelgebied. Ons clublid Douwe Jan Dijkstra zal middels een beamerpresentatie als quizmaster fungeren. Voor de “knapste koppen” zijn er weer mooie postzegelprijzen te winnen. Uiteraard kunt u uw verzameling nog uitbreiden met interessante kavels uit de miniveiling.

Dinsdag 21 mei 2024

De laatste clubavond op dinsdag 21 mei staat zoals gewoonlijk in het teken van evaluatie van het afgelopen seizoen. Vóór de pauze verzorgt Klaas Jansen de miniveiling en na de pauze spelen we nog een paar spelletjes Bingo om mooie postzegelprijzen.